SPPIM

Dienstverlening in ICT

Portfolio Management

Bent u op zoek naar een portfolio manager om meer grip op het totaal aan projecten en programma’s in uw organisatie te krijgen? In dat geval kunt u gebruik maken van de dienstverlening op het gebied van portfolio management.
Onze portfolio manager heeft ervaring in project, programma en lijnmanagement. Daardoor is hij goed in staat om het geheel van programma’s, projecten en activiteiten te managen om zo bij te dragen aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van uw organisatie. Deze rol kan, afhankelijk van uw organisatie, op verschillende manieren worden ingevuld: als project directeur, programma manager, hoofd van de afdeling projecten, of manager van de projectenkalender.
Onze portfolio manager begint met het inventariseren van de lopende en geplande activiteiten, projecten en programma’s. Op basis van de bijdrage aan de strategische doelstellingen van uw organisatie kan urgentie en prioriteit worden vastgesteld. Vaak kunnen een aantal activiteiten, projecten en programma’s worden geschrapt omdat deze een onvoldoende of geringe bijdrage leveren aan uw organisatie. Hierdoor kunnen schaarse resources optimaal worden ingezet, soms zelfs in nieuw gedefinieerde activiteiten die een hogere bijdrage leveren. Onze portfolio manager heeft een ruime ervaring in de ICT, zowel hands-on als op het gebied van project, programma, portfolio en interim-management. Hierdoor is hij goed in staat om ook vak inhoudelijk gesprekken te voeren met medewerkers en leveranciers.

SPPIM | Hoge Rijndijk 202, 2314 AJ Leiden | Telefoon: 071-5419862 | Mobiel: 06-53733247 | E-mail: info@sppim.nl | KvK: 54673739